Trollrun Cannonball

Trollrun Cannonball

Starttidspunkt:

Start kl 10.00 med mindre andet er angivet. 

kl 09.45 vil der være kort information og fælles billede. 

Earlystart kl 9.00, se regler for earlystart.

Tidsgrænse:

1/2 marathon          3.00 timer. 

1 marathon              6.00 timer.

Generel information:

Startsted: Se kort 

Rute: Ruten vil blive besluttet kort før løbets start under hensyn til antal deltagere og vejret. Ruten vil være afmærket med pil og markeringsstrimmel.

Parkering: Se kort. 

Depotet vil være forsynet med vand, cola, saltstænger, chips, slik, frugt mm.

Man må godt selv tage egen forplejning med.

Efter løbet er der kaffe, kakao, øl, kage, franskbrød og rugbrød.

Der er toilet i Vejen Idrætscenter.

Der er mulighed for bad i Vejen Idrætscenter.

Tilmelding:

Tilmelding kan ske frem til dagen før løbet kl. 1200, med mindre løbet bliver udsolgt. Med mindre der er jubilæumsløb, er max deltagerantal 100 løbere. 

Betaling og tilmelding foregår via Sportstiming.dk og der tillægges et håndteringsgebyr på 15 d.kr

Vi forbeholder os retten til aflyse et planlagt løb, hvis vi vurderer at vejrforholdene eller andet gør, at løbet ikke er forsvarlig at gennemføre.

Betalt håndteringsgebyr vil IKKE blive tilbagebetalt. 

Såfremt man udebliver eller melder afbud bliver håndteringsgebyret og løbsprisen ikke tilbagebetalt.

Der er ikke mulighed for overflytning til senere løb af betalte startnumre.

Eftertilmelding:

Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt, der garanteres ikke medalje  ved eftertilmelding. 

Løbsregler:

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.

Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.

Pilafmærkningen og markeringsstrimmel vil være opsat.

Tidtagning:

Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.

Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og du skal selv skrive din tid på listen.

Diplomer og medaljer:

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører.

Resultater og diplomer vil være at finde under fanebladet: Afholdte løb.

Generelle regler:

Der skal være minimum 5 deltager i løbet med intention om at gennemføre marathonløbet, hvor mindst 3 skal gennemføre løbet. Er der aften inden løbet ikke tilmeldt 5, forbeholdes retten til at aflyse. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook og deltagerne vil modtage besked.